Schoolkosten

Als uw kind naar school gaat, dan kost dat u als ouder/verzorger aardig wat geld. Denk aan kosten voor schrijfgerei en schriften, een schooltas, gymkleding en de huur van een kluisje. Daarnaast zijn er vaak kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schoolreisje of excursie. Meestal brengt de school ook een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ in rekening.

Deze schoolkosten kunnen soms behoorlijk hoog zijn. Misschien kunt u deze niet zomaar betalen. Wat kunt u dan doen?

 

Stap 1: ga naar uw gemeente

De gemeentes Hilversum en Wijdemeren hebben allebei financiële regelingen die u kunt gebruiken om schoolkosten van uw kinderen te betalen.

Woont u in Hilversum?

U kunt dan, als u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van de zogeheten Regeling Meedoen. Dit is een regeling voor bijzondere bijstand, bedoeld voor iedereen met een laag inkomen. U vindt deze hier. De Regeling Meedoen biedt bijzondere bijstand voor onder meer:

1. Indirecte schoolkosten. Hebt u een laag inkomen én kinderen van 4 t/m 17 jaar die leerling zijn van een basisschool, een school voor voortgezet onderwijs of een mbo-school? Dan kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming vragen voor indirecte schoolkosten. Indirecte schoolkosten zijn o.a. schrijfgerei en schriften, schooltas, vrijwillige ouderbijdrage onderwijs, schoolkamp, schoolreisje en excursie, materiaalkosten, huur kluisje en gymkleding.

 • Voor een kind op de basisschool krijgt u maximaal 75 euro per jaar.
 • Voor een kind op het voortgezet onderwijs of een mbo-school krijgt u maximaal 150 euro per jaar, maar gaat uw kind daar voor de eerste keer naartoe, dan is de maximale vergoeding 250 euro voor dat jaar.

2. Computerregeling. Heeft uw kind voor school (groep 6 of daarna) een computer nodig, maar heeft u een laag inkomen? Dan kan de gemeente de aanschafkosten vergoeden. De vergoeding is maximaal 450 euro. U moet de vergoeding bij de gemeente aanvragen vóór u de computer koopt, en ná de aanschaf een kopie van de aankoopbon naar de gemeente opsturen.

3. Culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten. Hilversum wil graag dat ook inwoners met weinig geld kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport en culturele activiteiten. Uit deze regeling kunnen bijvoorbeeld schoolexcursies worden betaald, maar ook sportclubs, zwemles, dansles en muziekles. Op de website van Hilversum (zie bovenstaande link) ziet u in de tabel een complete opsomming.

Hoe vraagt u aan?
Hoe kunt u gebruik maken van de Regeling Meedoen? Dat gaat als volgt:

 • Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan heeft u een klantmanager of inkomensconsulent. Neem contact op met hem of haar en vertel wat u wilt aanvragen.
 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar heeft u wel een laag inkomen? Ook dan kunt u van de regeling gebruik maken. Neem dan contact op met het Sociaal Plein. Contact-informatie vindt u hier.
Woont u in Wijdemeren?

U kunt dan, als u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van de volgende regelingen.

 1. Declaratiefonds kindertoeslag. De gemeente Wijdemeren heeft een Declaratiefonds kindertoeslag. Hierop kunt u een beroep doen voor zowel schoolbenodigdheden, schoolreisjes als bijvoorbeeld een internetabonnement. Aanvragen is mogelijk voor kinderen onder 18 jaar, en het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een kind op de basisschool kan maximaal 200 euro per jaar worden toegekend, voor een kind in het voortgezet onderwijs maximaal 400 euro per jaar.

 2. Declaratiefonds computervergoeding. Heeft u een schoolgaand kind dat in groep 3 of hoger zit, dan kunt u een beroep doen op het Declaratiefonds computervergoeding. Het maximaal vergoede bedrag is 450 euro.

Voor meer informatie, en een link naar het aanvraagformulier: klik hier.

 

Stap 2: ga naar de school

De meeste scholen in Hilversum en Wijdemeren hebben regelingen voor ouders die de algemene en bijkomende schoolkosten moeilijk of niet kunnen betalen. Er bestaan twee soorten regeling:

 1. een betalingsregeling. U kunt dan de kosten voor bijvoorbeeld een excursie gespreid betalen.
 2. een kwijtscheldingsregeling. U betaalt dergelijke kosten dan helemaal niet.

Heeft u bij Stap 1 (dus bij uw gemeente) geen resultaat kunnen boeken, of zijn er dan nog steeds kosten die u niet kunt betalen, dan kunt u hiervan gebruikmaken.

De regelingen verschillen per school. De school vraagt altijd van u om aan te tonen dat u deze kosten moeilijk of niet kunt betalen. Wilt u weten wat de school u in rekening brengt als uw kind daarop zit, en welke financiële regelingen de school eventueel kent? U kunt dan het beste eerst de informatiegids (ook studiegids genoemd, of schoolgids) van de school bekijken. Deze kunt u vinden via de website van de school. Komt u er dan niet uit, dan kunt u bellen met de school.

Verder is het goed om dit te weten. Ouderbijdragen zijn in principe altijd vrijwillig. In de wet staat namelijk dat scholen alle leerlingen moeten laten deelnemen aan het onderwijsprogramma, dus ook leerlingen van wie de ouders geen bijdrage betalen.

 

Stap 3: doe een aanvraag bij Leergeld

Heeft u bij stap 1 (dus via de gemeente) en stap 2 (dus via de school) nog steeds geen of te weinig resultaat kunnen boeken, dan kunt u soms een vergoeding krijgen van Leergeld Hilversum-Wijdemeren. Deze bijdrage is maximaal 250 euro per schooljaar.

Heeft u meerdere kinderen met hoge schoolkosten? Dan kunt u voor elk kind zo’n aanvraag doen. Maar bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een computer, zal Leergeld in principe voor een gezinsoplossing kiezen, en dus maximaal één computer per gezin toewijzen.

Aanvragen

Let u bij een aanvraag bij Leergeld op de volgende zaken:

 1. Vraag op tijd aan. Dat wil zeggen: minimaal 1 maand voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De datum waarop het schooljaar begint, staat vermeld op de website van de school en/of in de schoolgids (deze kunt u ook vinden op de website van de school).
 2. Een aanvraag moet altijd schriftelijk worden ingediend.
 3. Als u een aanvraag bij ons doet, dan zullen wij zo nodig onderzoek en navraag doen naar de uitkomsten van de stappen 1 en 2. We kunnen u dan vragen naar bewijsstukken, zoals afwijzingen.
 4. Ook als Leergeld uw aanvraag toekent, dan maken we in principe geen geld aan u over. We betalen het toegekende bedrag rechtstreeks aan de school op basis van een door de school ondertekende factuur.
Deel deze pagina: