Schoolkosten

Als uw kind naar school gaat dan kost dat u als ouder/verzorger aardig wat geld. Denk aan kosten voor schrijfgerei en schriften, een schooltas, gymkleding en de huur van een kluisje. Daarnaast zijn er vaak kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schoolreisje of excursie. Meestal brengt de school ook een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ in rekening. Hoe het precies zit met de kosten die de school aan de ouders in rekening kan brengen, kunt u hier lezen.

Deze schoolkosten kunnen soms behoorlijk hoog zijn. Misschien kunt u deze niet zomaar betalen. Wat kunt u dan doen?

Het volgende overzicht geldt alleen voor kinderen tot en met 17 jaar. Na die leeftijd kan Leergeld helaas geen ondersteuning bieden. Andere organisaties kunnen dat vaak wel. Kijk hier voor meer informatie.

 

Stap 1: ga naar uw gemeente

De gemeentes Hilversum en Wijdemeren hebben allebei financiële regelingen die u kunt gebruiken om schoolkosten van uw kinderen te betalen.

Woont u in Hilversum?

U kunt dan, als u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van het Kindpakket. Het Kindpakket biedt onder meer een tegemoetkoming voor schoolkosten. De hieronder genoemde bedragen zijn steeds maximale vergoedingen. Als de schoolkosten van uw kind lager zijn, krijgt u alleen de werkelijke kosten vergoed. Als u het maximale bedrag voor schoolkosten hebt aangevraagd kunt u niet ook nog een andere voorziening aanvragen.

Omdat de gemeente moet weten wat de werkelijke kosten zijn, moet u de nota’s of prijsopgaven aan de gemeente kunnen laten zien. Als het om een schoolactiviteit zoals een excursie gaat, kunt u de school daar om verzoeken.

Basisonderwijs

Voor kinderen die naar de basisschool gaan is € 275 per kind per jaar beschikbaar.

Voorgezet onderwijs

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan is € 575 per kind per jaar beschikbaar.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

De vergoedingen voor mbo-leerlingen zijn hetzelfde als die voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Er is meer!

Het Kindpakket kent nog meer vergoedingen. Er zijn bijvoorbeeld ook vergoedingen voor reiskosten, een fiets en een computer of laptop mogelijk en daarnaast onder andere nog een identiteitskaart (kinderen van 14 jaar en ouder hebben die nodig) en voor een zwemdiploma. Ook voor kosten voor baby’s, peuters en kleuters bestaan er vergoedingen (€ 150 per kind per jaar).

Let op!

Alle aanvragen die u doet worden bij elkaar opgeteld tot het genoemde maximumbedrag per kind per jaar. Van alle uitgaven dient u de aankoopbonnen te overleggen.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van het Kindpakket, kijk dan op de website van de gemeente Hilversum. Daar vindt u meer informatie en kunt u een aanvraag indienen.

Woont u in Wijdemeren?

U kunt dan, als u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van de volgende regelingen.

  1. Declaratiefonds kindertoeslag. De gemeente Wijdemeren heeft een Declaratiefonds kindertoeslag. Hierop kunt u een beroep doen voor zowel schoolbenodigdheden, schoolreisjes als bijvoorbeeld een internetabonnement. Aanvragen is mogelijk voor kinderen onder 18 jaar, en het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een kind op de basisschool kan maximaal € 200 per jaar worden toegekend, voor een kind in het voortgezet onderwijs maximaal € 400 per jaar.
  2. Declaratiefonds computervergoeding. Heeft u een schoolgaand kind dat in groep 3 of hoger zit, dan kunt u een beroep doen op het Declaratiefonds computervergoeding. Het maximaal vergoede bedrag is € 450.

Voor meer informatie, en een link naar het aanvraagformulier: klik hier.

 

Stap 2: ga naar de school

De meeste scholen in Hilversum en Wijdemeren hebben regelingen voor ouders die de algemene en bijkomende schoolkosten moeilijk of niet kunnen betalen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  1. een betalingsregeling. U kunt dan de kosten voor bijvoorbeeld een excursie gespreid betalen.
  2. een kwijtscheldingsregeling. U betaalt dergelijke kosten dan helemaal niet.

Heeft u bij Stap 1 (dus bij uw gemeente) geen resultaat kunnen boeken, of zijn er dan nog steeds kosten die u niet kunt betalen, dan kunt u hiervan gebruikmaken.

De regelingen verschillen per school. De school vraagt altijd van u om aan te tonen dat u deze kosten moeilijk of niet kunt betalen. Wilt u weten wat de school u in rekening brengt als uw kind daarop zit, en welke financiële regelingen de school eventueel kent? U kunt dan het beste eerst de informatiegids (ook studiegids genoemd, of schoolgids) van de school bekijken. Deze kunt u vinden via de website van de school. Komt u er dan niet uit, dan kunt u bellen met de school.

Verder is het goed om dit te weten. Ouderbijdragen zijn in principe altijd vrijwillig. In de wet staat namelijk dat scholen alle leerlingen moeten laten deelnemen aan het onderwijsprogramma, dus ook leerlingen van wie de ouders geen bijdrage betalen.

Nog belangrijker is misschien dit: vanaf 1 augustus 2021 is de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig. Scholen zijn wettelijk verplicht alle leerlingen mee te laten doen met activiteiten die zij organiseren, ook als de vrijwillige bijdrage niet betaald is. Meer informatie leest u in deze folder van van het Ministerie van Onderwijs: Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021

 

Stap 3: doe een aanvraag bij Leergeld

Heeft u bij stap 1 (dus via de gemeente) en stap 2 (dus via de school) nog steeds geen of te weinig resultaat kunnen boeken, dan kunt u soms een vergoeding krijgen van Leergeld Hilversum-Wijdemeren. Deze bijdrage is maximaal € 250 per schooljaar.

Heeft u meerdere kinderen met hoge schoolkosten? Dan kunt u voor elk kind zo’n aanvraag doen. Maar bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een computer, zal Leergeld in principe voor een gezinsoplossing kiezen, en dus maximaal één computer per gezin toewijzen.

Aanvragen

Let u bij een aanvraag bij Leergeld op de volgende zaken:

  1. Vraag op tijd aan. Dat wil zeggen: minimaal 1 maand voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De datum waarop het schooljaar begint, staat vermeld op de website van de school en/of in de schoolgids (deze kunt u ook vinden op de website van de school).
  2. Een aanvraag moet altijd schriftelijk worden ingediend.
  3. Als u een aanvraag bij ons doet, dan zullen wij zo nodig onderzoek en navraag doen naar de uitkomsten van de stappen 1 en 2. We kunnen u dan vragen naar bewijsstukken, zoals afwijzingen.
  4. Ook als Leergeld uw aanvraag toekent, dan maken we in principe geen geld aan u over. We betalen het toegekende bedrag rechtstreeks aan de school op basis van een door de school ondertekende factuur.
Deel deze pagina: