Structuur

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening met autonome stichtingen lokaal heeft georganiseerd.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 100 lokale Leergeld stichtingen actief. Zij werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken vrijwel geheel met vrijwilligers volgens dezelfde Leergeld formule en zijn alle gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/voorliggende voorzieningen en begeleiden het gezin bij de hulpvraag.

De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in Den Bosch een klein landelijk bureau. Dit landelijke bureau regelt haar eigen fondsen wordt dus niet door de stichtingen bekostigd.

Voor meer informatie zie onze landelijke organisatie op: www.leergeld.nl.

Deel deze pagina: