Vrijwillige ouderbijdrage nu echt vrijwillig!

Vanaf 1 augustus is een nieuwe wet in werking getreden die regelt dat activiteiten die door een school georganiseerd worden voor alle kinderen toegankelijk moeten zijn. Dit geldt dus ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is. In bijgaande folder van het Ministerie van Onderwijs leest u er meer over. Hebt u nog vragen? Neem dan eerst contact op met de school en daarna eventueel nog met ons.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021

Deel deze pagina: