Nieuws

Actueel

Leergeld Hilversum-Wijdemeren gaat half april 2012 van start! Het inwerken van het team van nieuwgevonden vrijwilligers vordert. Daarnaast gaan we met een enthousiaste groep de mogelijkheden van fondsenwerving nader onderzoeken. Met de groeiende armoede gaat Leergeld voor vele gezinnen een welkome ondersteuning bieden waardoor kinderen bij activiteiten niet aan de kant hoeven te blijven staan.... Lees verder

Wilt u ons daarbij helpen?

Wist u dat in Nederland, in iedere klas van 30 kinderen gemiddeld 3 kinderen zitten die t.g.v. een zeer laag besteedbaar gezinsbudget niet kunnen deelnemen aan een sport-, muziek-, toneel- of schoolactiviteit? Wist u dat deze kinderen daardoor in een sociaal isolement kunnen komen? Wist u dat de Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren dat wil voorkomen door... Lees verder