Jaarverslag 2017: stijging aanvragen

Leergeld Hilversum-Wijdemeren heeft het jaarverslag over 2017 en het bijbehorende financiële jaarrapport gepubliceerd. Het aantal aanvragen is ook in 2017 weer gestegen, ondanks het Kindpakket van de gemeente Hilversum.

Het leeuwendeel van de aanvragen is nog altijd ófwel voor school (vooral fietsen en laptops) ófwel voor sport (vooral zwemlessen). Het aantal aanvragen voor culturele activiteiten verviervoudigde ten opzichte van 2016, maar is verhoudingsgewijs nog steeds erg bescheiden.

Op 1 juli 2017 is in Hilversum het zogeheten Kindpakket van kracht geworden, waarbinnen de gemeente verschillende voorzieningen voor kinderen (0-18 jaar) aanbiedt aan gezinnen met een laag inkomen. Toch is het aantal aanvragen bij Leergeld in 2017 dus niet gedaald, maar nog iets gestegen. Meer dan in het verleden verwijst Leergeld wel eerst door naar de gemeente.

Eén aanvraag per kind per jaar

Voor het jaar 2018 verwacht het bestuur opnieuw circa 200 aanvragen, waarvan zeker de helft kan worden doorverwezen naar gemeenten of scholen. Om de hulpverlening op peil te kunnen houden zal Leergeld het aantal aanvragen per kind beperken tot één per jaar (ten laste van onze eigen middelen). Bij een maximaal hulpbedrag van in principe € 250 per aanvraag betekent dit een maximale jaarlijkse financieringsbehoefte van € 25.000, maar de feitelijke financieringsbehoefte zal wat lager uitkomen, naar verwachting rond € 20.000.

De documenten zijn te vinden op de ANBI-pagina.

Deel deze pagina: