Structuur

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening met autonome stichtingen lokaal heeft georganiseerd.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland circa 68 lokale Leergeld stichtingen actief. Zij werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken vrijwel geheel met vrijwilligers volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/voorliggende voorzieningen en begeleiden het gezin bij de hulpvraag.

De circa 68 lokale Leergeld stichtingen die de daadwerkelijke hulpverlening leveren zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in Tilburg een klein landelijk bureau.

Voor meer informatie zie onze landelijke organisatie op: www.leergeld.nl.

Deel deze pagina: